Începând cu anul 1992 pastorul Costel Pleș a evanghelizat în localitatea Șeitin împreună cu alți frați.

Printr-o profeție, Dumnezeu a arătat că va fi o trezire spirituală în Șeitin. Trei frați rromi au început să se roage și să postească.

Rezultatele au început să apară: în 17 iunie 2011 un grup de frați din Biserica Apostolică Maranata din Arad împreună cu un grup de frați din Belgia și din Germania, au vizitat din nou comuna Șeitin și a avut loc cea mai mare evanghelizare în aer liber din comună. Mai multe persoane au fost mântuite și botezate cu Duhul Sfânt.

În 21 august 2011 s-a oficiat primul botez în apă și au fost botezate 6 persoane. Comunitatea nou formată și-a exprimat dorința de a adera la Centrul Apostolic Neemia. Centrul Neemia a dat curs acestei dorințe și în 16 noiembrie 2011 s-a deschis oficial Biserica Maranata din Șeitin. Biserica funcționează într-o casă închiriată - toate cheltuielile fiind suportate de Centrul Neemia din Arad.

Doi frați Manix Mailat și Bogdan G.,din cadrul Centrului Neemia s-au ocupat de această biserică. În ce privește slujirea prin cântat s-a implicat de asemenea fratele Eci și grupul de laudă și închinare a Centrului Neemia.

Un aport deosebit l-a avut și îl are în continuare fratele Flavius Năstase care s-a implicat foarte mult în ce privește predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și slujirea de vindecare și eliberare.

Fratele John din Ghana, Africa s-a implicat în ce privește slujirea de rugăciune și post.